VijestiFotoaparati, vodootporni fotoaparati digitalnog fotoaparata imaju široku paletu osnovnih principa rada istog: signal optičkog signala na električni signal, za pohranu ili prijenos. Kada snimamo objekt, svjetlo koje se reflektira na objekt prikuplja leća fotoaparata, usredotočujući se na površinu fotoaparata (kao što je meta cijevi fotoaparata), a zatim pretvarajući svjetlost u električnu struju kroz uređaj za fotoaparat, Dobiva se "video signal". Svjetlosni signal je vrlo slab, treba pojačati krugom za pred-pražnjenje, a zatim kroz različite krugove za obradu i podešavanje, konačni standardni signal može se poslati na rekordne medije, poput videorekordera ili prenijeti putem sustava za prikaz Na monitoru.

Par: Uređaji fotoaparata

Sljedeći: